Dokümanlar

1- Yükseklisans Gerekli Formlar Yüksek Lisans Tez Konusu Belirleme Formu Yüksek Lisans Tez Adı Değişikliği Formu Yükseklisans Tez Savunma Jürisi ve Tarihi Belirleme Formu Yüksek Lisans Tez Savunması Sınav Tutanağı 2- Sanatta Yeterlik Gerekli Formlar Sanatta Yeterlik YETERLİK SINAVI Jürisi ve Tarihi Belirleme Formu Sanatta Yeterlik YETERLİK SINAV SONUCU Tutanağı Tez İzleme Komitesi Üyesi Belirleme Formu TEZ ÖNERİSİ Sınav Jürisi ve Tarihi Belirleme Formu Sanatta Yeterlik TEZ ÖNERİSİ Savunma Tutanak Formu Tez İzleme Komitesi Sınav Jürisi ve Tarihi Belirleme Formu Tez İzleme Komitesi Savunması Sınav Tutanağı Tez İzleme Komitesi Üyesi Değişiklik Talebi Formu Sanatta Yeterlik Tez Savunma Jürisi ve Tarihi Belirleme Formu Sanatta Yeterlik Tez Savunması Sınav Tutanağı 3- Ortak Formlar Tez Yazım Kılavuzu Lisansüstü Danışman Görevlendirme Formu Lisansütü Tez Danışmanı Değişikliği Formu Lisansüstü Not Düzeltme Formu Lisansüstü Not Bildirim Formu Lisansüstü Tez Ön İnceleme Formu Tez (Kişisel) Jüri Raporu Lisansüstü Tez Düzeltme Formu Benzerlik Raporu Beyan Formu Lisansüstü Programlara Kayıt Taahhütnamesi Lisansüstü Programlara Kayıt Dilekçesi Tez Teslim Tutanağı Yeni Tez Yazım Şablonu Dilekçe Örneği Mazeretli Kayıt Yenileme Formu Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru Formu Kayıt Dondurma İstek Formu ÖĞRETİM ELEMANLARI GELİŞİM (Faaliyet) RAPORU (35-a Md. Göre) İlişik Kesme Formu Ek Ders Ücret Formu Ders Telafisi Formu Yatay Geçiş İntibak Formu Uzmanlık Alan Dersi Görevlendirme Formu Tez Onay Formu Sınav Ücret Formu Özel Öğrenci Başvuru Formu Ders Teklif Formu Ders Saydırma İşlem Formu Bilimsel Sanatsal Hazırlık Kayıt Formu 4- Duyuru Dökümanları Sanat ve Tasarım ASD 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ders Programı Geleneksel Türk Sanatları ASD 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ders Programı Resim ASD 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ders Programı Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuruları 2020-2021 İş Takvimi Sanat ve Tasarım ASD 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ders Listesi Ek Süre Talep Formu 2020-2021 Güz Dönemi Öğrenci Alım Kontenjanları ve Başvuru Koşulları ORCID Yardım Dökümanı HGS Formu Güncel Akademik Takvim Adobe Connect Sanal Ders Kullanım Dökümanı Öğrenci Ders Dökümanı Erişim İşlemleri Uzaktan Eğitim Ders Dökümanı Hazırlama ve Yükleme 2020 Yılı YÖK Üstün Başarı Ödülleri Güney Kariyer Fuarı Kayıt Adımları Güney Kariyer Fuarı Afişi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler Resim ASD 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ders Programı Geleneksel Türk Sanatları ASD 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ders Programı Sanat ve Tasarım ASD 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ders Listesi Sanat ve Tasarım ASD 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ders Programı 2019-2020 Bahar Yarıyılı Lisansüstü Yatay Geçiş ile Öğrenci Alım İlanı Sanatta Yeterlik Öğretim Süreci Yüksek Lisans Öğretim Süreci 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Dersleri Akademik ve İş Takvimi SDÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru Formu Güzel Sanatlar Enstitüsü İş Takvimi Tez Konusu Durumu Hakkında Duyuru Formasyon Dersleri Hakkında Yüksek Lisans ve Sanat Yeterliği ile İlgili Önemli Açıklamalar Hazırlanmakta Olan TEZLER Hakkında