Dokümanlar

1- Yükseklisans Gerekli Formlar Tez Konusu Belirleme Formu Tez Konusu Değişikliği Formu Yükseklisans Tez Savunma Jürisi ve Tarihi Belirleme Formu Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Sonuç Tutanağı 2- Sanatta Yeterlik Gerekli Formlar Tez Önerisi Savunma Sınav Tarihi Belirleme Formu Sanatta Yeterlik Sınav Jürisi ve Tarihi Teklif Formu YETERLİK SINAVI Sonuç Tutanağı TEZ ÖNERİSİ Savunma Sınavı Sonuç Tutanağı Tez İzleme Komitesi Sınav Tarihi Belirleme Formu Tez İzleme Komitesi Sınavı Sonuç Tutanağı Tez İzleme Komitesi Üyesi Değişiklik Talebi Formu Sanatta Yeterlik Tez Savunma Jürisi ve Tarihi Belirleme Formu Sanatta Yeterlik Tez Savunması Sınavı Sonuç Tutanağı 3- Ortak Formlar Ders Telafisi Formu Tez Teslim Tutanağı Uzmanlık Alan Dersi Sonuçlandırma Formu Seminer Ders Konusu Belirleme Formu SDÜ Forms Projesi Kullanma Kılavuzu(Dönem Projesi, Seminer, Uzmanlık Alan Dersleri) Uzmanlık Alan Dersi Formu (Ek Ders İçin) Ders Muafiyeti İşlem Formu Etkinlik Sonuç Raporu Formu Enstitüler Danışma Kurulu Üyeleri Görüş Ve Önerileri Formu Etkinlik İstek Formu Tez Teslimi Danışman Onay Formu İkinci Danışman Görevlendirme Formu Tez Yazım Kılavuzu Lisansüstü Danışman Tercih Formu Lisansütü Tez Danışmanı Değişikliği Formu Lisansüstü Not Düzeltme Formu Lisansüstü Not Bildirim Formu Lisansüstü Tez Ön İnceleme Formu Tez (Kişisel) Jüri Raporu Lisansüstü Tez Düzeltme Formu Benzerlik Raporu Beyan Formu TAAHHÜTNAME Lisansüstü Programlara Kayıt Dilekçesi Tez Yazım Şablonu Dilekçe Örneği Mazeretli Kayıt Yenileme Formu Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru Formu Kayıt Dondurma İstek Formu ÖĞRETİM ELEMANLARI GELİŞİM (Faaliyet) RAPORU (35-a Md. Göre) Ek Ders Ücret Formu Yatay Geçiş İntibak Formu Uzmanlık Alan Dersi Görevlendirme Formu Tez Onay Formu Sınav Ücret Formu Özel Öğrenci Başvuru Formu Ders Teklif Formu Ders Saydırma İşlem Formu Bilimsel Sanatsal Hazırlık Kayıt Formu 4- İş Akış Süreçleri İş Akış Şemaları 5- Duyuru Dökümanları Hazırlanmakta Olan TEZLER Hakkında