İdari Personel

 

 Enstitü Sekreteri

 Hatice YAMAN

 Görev Tanımı

 Telefon : 211 31 36

 e-posta : haticeyaman@sdu.edu.tr

 

 Şef

 Ahmet ERÇİN

 Telefon : 211 32 19

 e-posta : ahmetercin@sdu.edu.tr

 

Öğrenci İşleri Bürosu

 Görev Alanı: Öğrenci İşleri

 Mehmet SARI

 Görev Tanımı

 Telefon : 211 32 15

 e-posta : mehmetsari@sdu.edu.tr

 Görev Alanı: Öğrenci İşleri 

 Nisaniye AKBAY

 Görev Tanımı

 Telefon : 211 31 34

 e-posta : nisaniyeakbay@sdu.edu.tr

 

Personel İşleri Bürosu - Mali İşler Bürosu

 Görev Alanı: Personel İşleri - Mali İşler

 Murat TOMBULOĞLU

 Görev Tanımı - Personel İşleri

 Görev Tanımı - Mali İşler

 Telefon : 211 30 94

 e-posta : murattombuloglu@sdu.edu.tr

 

İdari İşler Bürosu

 Görev Alanı: İdari İşler

 Sema Nur SEYHAN

 Görev Tanımı

 Telefon : 211 30 92

 e-posta : semaseyhan@sdu.edu.tr

 Görev Alanı: Yardımcı Hizmetler

 Emine DOĞAN

 Görev Tanımı

 Telefon : 211 31 50

 e-posta : eminedogan@sdu.edu.tr

 

Sekreterya Bürosu

 Görev Alanı: Sekreterlik ve Kurul İşleri

 Fatma GÜNEŞ ESMAN

 Görev Tanımı

 Telefon : 211 31 48