İdari Personel

 

Enstitü Sekreteri

Belgin ÇEKİN

Telefon : 211 31 36

 e-posta : belgincekin@sdu.edu.tr

 

Şef

Ahmet ERÇİN

Telefon : 211 32 19

e-posta : ahmetercin@sdu.edu.tr

 

Öğrenci İşleri Bürosu

 

Bilgisayar İşletmeni

Mehmet SARI

Telefon : 211 32 15

e-posta : mehmetsari@sdu.edu.tr

 

Sürekli İşçi

Nisaniye AKBAY

Telefon : 211 31 34

e-posta : nisaniyeakbay@sdu.edu.tr

Personel İşleri Bürosu - Mali İşler Bürosu

 

 

 

Telefon : 211 30 94

e-posta : 

İdari İşler Bürosu

 

Memur

Sema Nur SEYHAN

Telefon: 211 3092

e-posta: semaseyhan@sdu.edu.tr

Sekretarya ve Kurul İşleri

 

Sürekli İşçi

Fatma GÜNEŞ ESMAN

Telefon : 211 31 48

e-posta: fatmaesman@sdu.edu.tr

 

Yardımcı Hizmetler

 

Sürekli İşçi

Emine DOĞAN

Telefon : 211 31 50

e-posta : eminedogan@sdu.edu.tr