Misyon Vizyon

Misyon:

Lisansüstü programlar ile sanat, tasarım alanlarında özgün, yaratıcı niteliklere sahip, ülkemizin kültür ve sanatına katkı sağlayacak sanatçı, tasarımcı ve akademisyenler yetiştirmektir. Bununla birlikte evrensel düzeyde gerekli olan bilgi birikimini sağlayacak teorik ve pratik uygulamaları içeren nitelikli bir eğitim vermektir.

 

Vizyon:

Geçmişin verileri ile günümüz dünyasının getirileri doğrultusunda ulusal ve uluslararası alanda özgün ve nitelikli bilim, sanat, tasarım ve kültür yaklaşımları ortaya koymaktır.