Komiteler

 Resim Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Komitesi Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Komitesi
 Prof. Dr. Mehmet ÖZKARTAL  Dr. Öğr. Üyesi Fatih NALBANTOĞLU
 Prof. Oktay KÖSE  Doç. Dr. Yıldız MUTLU YILDIZ
 Prof. Olcay ATASEVEN  Doç. İlker ÖZTÜRK
 Doç. Dr. Leyla KODAMAN  Doç. Tuğba KODAL
 Dr. Öğr. Üyesi Hatice Nevin GÜVEN  Dr. Öğr. Üyesi Müşerref ÖZTÜRK ÇETİNDOĞAN