Komiteler

 Resim Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Komitesi  Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Komitesi
 Prof. Sadettin SARI  Dr. Öğr. Üyesi Yıldız MUTLU YILDIZ
 Prof. Dr. Mehmet ÖZKARTAL  Dr. Öğr. Üyesi Kenan SAATÇIOĞLU
 Prof. Olcay ATASEVEN  Dr. Öğr. Üyesi Müşerref ÖZTÜRK ÇETİNDOĞAN
 Doç. Oktay KÖSE  Dr. Öğr. Üyesi İlker ÖZTÜRK
 Dr. Öğr. Üyesi Hatice Nevin GÜVEN  Dr. Öğr. Üyesi Tuğba KODAL