İyileştirme Çalışmaları

Sıra No Öneri Birimi/Kaynak Öneri Tarihi Öneri/Gerekçe İyileştirme İyileştirme Tarihi
11

Enstitü Yönetimi

10.10.2023 Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönergesinin 28'inci maddesi Seminer Ders Konusu Belirleme Formu oluşturulmuştur. 10.10.2023
10

Dış Paydaş

09.12.2022 Enstitünün misayon ve vizyon tanımlamasına dış paydaşlardan yapabilecekleri katkı istenilmiştir. Enstitünün misayon ve vizyon tanımlamasında dış paydaşlardan gelen görüşler doğrultusunda yeniden düzenleme yapılmıştır. 12.12.2022
9

Enstitü Yönetimi

23.11.2022 Tez İzleme Komitesi Belirleme Formu ile Tez Önerisi Sınav Tarihi Belirleme Formu'nun birleştirilmesi. Belirtilen iki form birleştirilerek "TEZ İZLEME KOMİTESİ ve TEZ ÖNERİSİ SINAV TARİHİ BELİRLEME FORMU" adı ile tek form oluşturulmuştur ve ilgili anasanat dallarına da bilgi verilmiştir. 07.12.2022
8

Enstitü Müdürleri

18.07.2022 İlişik kesme işlemlerinin öğrenci bilgi sistemi üzerinden on-line olarak yapılacağı bildirilmiştir. İlişik kesme işlemi online  olarak yapılmaktadır. Enstitü web sayfasından gerekli duyuru yapılmıştır. 27.07.2022
7 SDÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı  11.02.2022 Lisansüstü ders bilgi paketlerinin güncellenmesi ve ders içeriklerinin girilmesi Enstitümüz anasanat dalı başkanlıklarının 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacak eğitim programlarının derslerinin oluşturulması ve buna bağlı olarak ders bilgi paketlerinin güncellenmesi 13.04.2022 tasrih ve 74 sayılı Enstitü Kurulu toplantısında görüşülerek karara bağlanmıştır. 13.04.2022
6 Enstitü Yönetimi 02.11.2020 Sıkça Sorulan Sorular "Sıkça Sorulan Sorular" çalışması ile öğrencilerimizin öğrencilik hayatları boyunca akıllarına gelebilecek sorulara cevaplar oluşturulmak istenilmiştir ve bu maksatla hazırlanan sorular ve cevapları Enstitümüz web sayfasına yüklenmiştir. 22.11.2020
5 Öğrenci Adayları 01.06.2020 COVID-19 pandemisi sebebiyle 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar dönemleri öğrenci alımları için başvuruda bulunacak adayların pandemi süresince değerlendirme usulunde değişiklik yapılması. Pandemi salgını nedeniyle öğrenci adaylarının sağlıklarının riske atılmaması için öğrenci adaylarının gerekli belgeleri göndermeleri suretiyle öğrenci alım ilanında belirtildiği şekliyle yalnızca dosyaları değerlendirilmiştir.

22.07.2020

15.12.2020

4 Enstitümüzün Hizmet Alıcıları (Öğretim üyeleri/öğrenciler) 23.03.2020 COVID-19 pandemisi sebebiyle seyahat engelinin olması ile birlikte eğitim-öğretim sürecinde kullanılan belgelerin e-posta yoluyla da kabul edilerek işlem tesis edilmesi; Enstitü'nün 24 saat iletişime açık tutulması. Gerekli evrakların (form, dilekçe vs.) ıimzalı görüntülerinin Enstitü e-posta adresine gönderilmesi ile işlemler gerçekleştirilmiştir. Enstitü'nün tüm büro telefonları merkezi telefona yönlendirilmiş ve merkezi telefon da görevdeki personelin cep telefonuna yönlendirilerek Enstitü her an her saat ulaşılabilir hale getirilmiştir. 23.03.2020
3 Enstitü Yönetimi 17.10.2019 Enstitü tez yazım kılavuzunun ve bazı formların güncellenmesi, yeni formların oluşturulması.

Enstitümüz eğitim-öğretim iş ve işlemlerinin daha sağlıklı ilerleyebilmesi amacıyla Enstitümüzce kullanılan formlarda Yükseköğretim Kurulu Lisansütü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesi'ne uygun olarak çeşitli güncellemeler yapılmıştır. Bunlara ilaveten aşağıda belirtilen formlar da kullanılmak üzere oluşturulmuştur.   

· Benzerlik Raporu Beyan Formu

· Ders Saydırma İşlem Formu

· Dilekçe Örneği

· İlişik Kesme Formu

· Lisansüstü Tez Düzeltme Formu

· Tez (Kişisel) Jüri Raporu

· Lisansüstü Tez Ön İnceleme Formu

· Sanatta Yeterlik Yeterlik Sınav Sonucu Tutanağı

· Sanatta Yeterlik Tez Önerisi Savunma Tutanak Formu

Enstitümüz web sayfasında "Kurumsal" menüsü altına "Öğretim Süreçleri" isimli bir alt sekme açılmıştır. Burada tüm lisansüstü öğrencilerimizin ilk kayıttan mezuniyete kadar iş akış diyagramları (yaşam döngüsü) verilmiştir. Enstitümüz Tez Yazım Kılavuzunun güncellendiği ve öğrencilerimize yardımcı olabilmek amacıyla Tez Yazım Şablonu hazırlandığı Anasanat dallarımıza bildirilmiştir.

                  


18.11.2019

2 Enstitü Yönetimi, Enstitümüzün Hizmet Alıcıları (Öğretim üyeleri/öğrenciler) 03.05.2019 Enstitü tez yazım kılavuzunun güncellenmesi. Enstitümüz tez yazım kılavuzunda öğrencilerimizin ve danışmanların istekleri doğrultusunda güncelleme çalışmaları kapsamında Anasanat dallarından görüşler alınmıştır. Gelen görüşlere uygun olarak "Tez Yazım Kılavuzu" ve kılavuza uygun olarak "Tez Yazım Şablonu" oluşturulmuştur. Yapılan güncellemeler 23.10.2019 tarihli Enstitü Yönetim Kurulu toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir. 23.10.2019
1 Enstitü Yönetimi 13.03.2019 Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesine uygun olarak Enstitü formlarının düzenlenmesi. 04 Şubat 2019 tarihli Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile 12 Mart 2019 tarihli Senato kararı ile kabul edilen Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesine uygun olarak Enstitü formları güncellenmiştir. 26.03.2019