Sıkça Sorulan Sorular

Sevgili öğrencilerimiz. Sıkça sorulan sorular çalışması ile öğrencilik hayatınız boyunca sizlerin aklınıza gelebilecek sorulara cevap oluşturarak sizlerin endişelerinizi gidermek istedik. Enstitümüz sayfasında lisansüstü eğitiminiz boyunca geçireceğiniz süreci özetleyen bir Öğretim Süreci de oluşturulmuştur. Yüksek lisans ve Sanatta Yeterlik için oluşturulmuş olan Öğretim Süreçlerini de incelemeyi ihmal etmeyiniz.

Soru 1: Öğrenci kabul ve kayıt işlemleri neye göre yapılmaktadır?

Cevap: Öğrenci kabul ve kayıt işlemleri üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesine göre yapılmaktadır.

Soru 2: Enstitünüze başvurmak istiyorum. Başvuru koşulları ve başvuru tarihlerini nereden/ nasıl öğrenebilirim?

Cevap: Enstitümüz anasanat dallarına öğrenci alımlarıyla ilgili olarak başvuru koşullarını ve tarihini belirten ilan metni Enstitümüz internet sayfasında ve Üniversitemiz ana sayfasında yayınlanmaktadır.

Soru 3: Enstitünüz öğrenci alımları için başvuruda bulunmak istiyorum. Başvurumu ne zaman ve nereden yapabilirim?

Cevap: Başvurular ilgili enstitünün lisansüstü programlara başvuru koşulları ilan metninde yer alan tarih aralığında çevrimiçi olarak Enstitüler Öğrenci Bilgi Sistemi adresinden yapılır. (Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesi Madde:4)

Soru 4: Enstitünüz öğrenci alımı ilanlarına göre başvuruda bulundum ve belirtilen tarihlerde sınava katıldım. Sonucu nasıl öğrenebilirim?

Cevap: Kesin kayıt hakkı kazanan asil ve yedek adaylar Enstitüler Öğrenci Bilgi Sistemi adresinde ve/veya ilgili enstitü internet sayfasında ilan edilir. (Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesi Madde:25 - Madde:36)

Soru 5: Enstitünüze kesin kaydımı nasıl yaptırabilirim?

Cevap: Yüksek lisans/sanatta yeterlik programlarına kesin kayıt hakkı kazanan aday, istenen belgelerle birlikte ilgili enstitüye başvurarak veya Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden çevrimiçi şekilde kesin kaydını şahsen yapmak veya noter onaylı vekâlet verdiği kişi tarafından yaptırmak zorundadır. (Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesi Madde:25 - Madde:36)

Soru 6: Öğrenci Numaramı, e-posta adresimi ve SDUNet şifremi nasıl öğrenebilirim?

Cevap: https://sis.sdu.edu.tr/oibs/ogrsis/no query.aspx adresinden öğrenci numaranızı öğrenebilirsiniz. E- Posta Adresleri öğrenci numarasının başına yüksek lisanslara yl (yüksek lisans kelimelerinin baş harfleri); doktora/sanatta yeterlik öğrencilerine d getirerek örnekteki gibi oluşturulmuştur.

Öğrenci Numaranızı öğrenmek için tıklayınız.

Örnek:

Yüksek Lisans öğrencileri için: ylöğrenci numarısı@ogr.sdu.edu.tr

Sanatta Yeterlik öğrencileri için:  döğrenci numarası@ogr.sdu.edu.tr

SDUNet şifreniz ise; öğrencinin TC Numarasının ilk sekiz hanesi veya son sekiz hanesi olacak şekilde düzenlenmiştir. Ayni zamanda e-devlet şifreniz ile de SDUNet platformuna giriş yapabilirsiniz.

Soru 7: SDUNet nedir?

Cevap: Üniversitemiz personelinin ve öğrencilerinin tüm çevrimiçi uygulamalara erişimini kolaylaştırmak amacıyla oluşturulmuş dijital platformdur. Öğrenciliğinizle ilgili modüllere erişmek için öncelikle SDUNet platformuna giriş yapılmalıdır. Platform adresi aşağıdadır.

httos://sdunet.sdu.edu.tr

SDUNet’e giriş hakkında yardım videosuna ulaşmak için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

https://w3.sdu.edu.tr/duyuru/10029/ogrenci-bilgi-sistemine-sdunet-uzerinden-giris-islemleri-hakkinda

 

Soru 8: Kaydımı nereden yenileyeceğim?

Cevap: Kaydınızı yenilemek için öncelikle SDUNet platformuna giriş yapmalısınız. Ardından öğrenci bilgi sisteminden kayıt yenileme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Soru 9: Kayıt yenileme işlemi yaparken bilgilerimin güncellenmesi için ORCID numarası isteniyor, ORCID numarasına nasıl ulaşabilirim?

Cevap:https://orcid.org/ adresinden ücretsiz olarak alabiliriniz.

ORCID numarası alımıyla ilgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Soru 10: Öğrenim harcı (katkı payı) yatıracak miyim?

Cevap: Kayıtlı olduğunuz programın öğrenim süresini (yüksek lisans için 4 dönem, Sanatta Yeterlik için 8 dönem) aştıysanız ve/veya ikinci bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görüyorsanız enstitünün akademik takviminde belirtilen süreler içerisinde katkı payı ve/veya öğrenim (harç) ücretini yatırmanız gerekmektedir. (Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesi Madde:25 - Madde:36)

Soru 11: Öğrenim (harcı) ücreti borcum ne kadar?

Cevap: Yatırmanız gereken öğrenim (harç) ücreti borcunu öğrenci bilgi sistemi ders kayıt ekranının sağ üst köşesinde görebilirsiniz.

Soru 12: Öğrenim (harcı) ücretimi nasıl yatıracağım?

Cevap: Öğrencilerimiz öğrenim ücretlerini “Halk Bankası ve Ziraat Bankası bankamatiklerinden” veya Halk Bankası interaktif bankacılık sistemi üzerinden ödeyebilirler.

Halk bankası bankamatiklerinden ödeme için;

Giriş — Kurum Ödemeleri Harç — Ödeme Yapacağınız Kurumun Bağlı Bulunduğu İlin Plaka Kodu (32 yazılacak) — SDU — Öğrenci No girerek harcınızı yatırabilirsiniz.

EFT ile ödeme kabul edilmemektedir.

Soru 13- Kesin kaydımı yaptırdım. Ders kaydımı ne zaman yaptıracağım?

Cevap: Kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrenci, ilgili enstitünün akademik takviminde belirtilen tarihlerde ders kaydını yapmak zorundadır. (Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesi Madde:25 - Madde:36)

Soru 14: Harç ücretimi yaptırdım ve ders kaydımı gerçekleştirdim. Ekle-Sil yapmama gerek var mı?

Cevap: Danışman ders kaydını onaylamışsa ve seçilen derslerde değişiklik yapılmayacaksa ekle-sil yapmanıza gerek yoktur.

Soru 15- Enstitünüzde özel öğrenci olarak başvuruda bulunmak istiyorum. Şartlarınız nelerdir?

Cevap: Özel öğrenci olarak, Üniversitemizden ders almak isteyen başka bir yükseköğretim kurumu öğrencisi, kayıtlı olduğu enstitü yönetim kurulu kararını dilekçesine ekleyerek ilgili enstitünün iş planında belirtilen süreler içerisinde üniversitemizin ilgili birimine başvuru yapmalıdır.(Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Özel Öğrenci Yönergesi Madde:7)

Soru 16: Lisansüstü eğitimim süresince seminer ders(ler)ini ne zaman almalıyım?

Cevap: Yüksek lisans öğrencileri ders döneminde bir seminer dersi (Seminer I ); sanatta yeterlik öğrencileri ise biri ders döneminde (Seminer I ), biri de tez döneminde (Seminer II) olmak üzere iki seminer dersi almak zorundadırlar.

Seminer Dersini seçen öğrencilerimizin Seminer konusu girişi Öğrenci Bilgi Sistemine öğrenci tarafından sistem üzerinden yüklenmeli ve danışman tarafından sistem üzerinden onaylanmalıdır.

 

Sisteme SDÜNET Sistemi üzerinden “SDÜ Forms" seçeneği kullanılarak “Dönem Projesi”, “Seminer” ve “Uzmanlık Alan” derslerine yönelik doküman yükleme, belge oluşturma, düzenleme, yorum yapma ve onaylama işlemlerine yönelik gerçekleştirme süreçlerinin yer aldığı kullanım kılavuzu Enstitümüz internet sayfasında duyurular kısmında yer almaktadır.

Ayrıca sisteme yüklenen Seminer Ders konusuna ilişkin bilgileri Enstitü Müdürlüğü/Anasanat Dalı Başkanlığına teslim edilmek üzere Enstitümüz dokuman arşivinde yer alan "Seminer Ders Konusu Belirleme Formu" doldurulması gerekmektedir.

 

Soru 17: Tezli yüksek lisans programı öğrencisiyim. Almam gereken dersler ve kredi sayısı ne kadardır?

Cevap: Tezli yüksek lisans programı, 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve/veya seçmeli en az yedi ders (bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiği ile ilgili bir ders zorunlu), seminer dersi, tez çalışması ve seçilmesi halinde uzmanlık alan dersinden oluşur.

Soru 18:Ders dönemini tamamlamak için kaç AKTS almam gerekir, kaç ders seçmeliyim?

Cevap: Ders dönemini tamamlamanız için en az 10 ders 60 AKTS almış ve başarı ile geçmiş olmanız gereklidir. Bu 10 dersi en az iki dönemde alabilirsiniz çünkü bir dönemde en fazla 7 ders seçebilirsiniz. Bir ders 6 AKTS olup bir dönemde en fazla 42 AKTS (6x7=42) alabilirsiniz. Kaç ders seçeceğiniz hangi dersleri seçeceğiniz konusunda danışmanlarınızla fikir alış verişinde bulunarak hareket edebilirsiniz.

Soru 19: Dersleri nereden seçebiliriz?
Cevap: Öncelikle SDUNet üzerinden öğrenci bilgi sistemine giriş yapmalısınız. Öğrenci Bilgi Sisteminde;

Ders ve Dönem İşlemleri,

Ders Kayıt Sekmesinde

•          Anabilim Dalı (seçili gelecektir) veya

•         Müfredat/Bolum Dışı Dersler sayfalarını inceleyerek ders seçimi yapabilirsiniz.

 
Soru 20: Dersleri seçmem ders kaydımın tamamlanması için yeterli midir?
Cevap: Sadece dersleri seçmeniz ders kaydınızın tamamlanması için yeterli değildir. Derslerinizi seçmenizin ardından önce kontrol et butonuna, ardından Kesinleştir/onayla butonuna tıklamanız gerekmektedir.

Soru 21: Ders döneminde danışmanımdan en fazla toplam kaç ders seçebilirim?
Cevap: Lisansüstü öğrencilerimizin danışmanlarından ders dönemleri toplamında alabileceği ders sayısı (uzmanlık alan, seminer ve proje dersleri hariç) 4’ü geçemez.

Soru 22: Tezli yüksek lisans programlarında “Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği” dersini almak zorunda miyim?
Cevap: Evet. Öğrencilerimizin ilgili dersi ders döneminde alınması zorunludur. Bu dersi almayan öğrenciler tez konusu belirleyemez, tez savunmasına giremez, yani dolayısıyla mezun olamazlar. Bu ders zorunlu seçmeli bir derstir.

Soru 23: Tezli yüksek lisans programında ders dönemi tamamlamanın azami süresi nedir? Tezli yüksek lisans programının azami süresi nedir?

Cevap: Tezli yüksek lisans programının süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, öğrencinin ders alması gereken dönemden başlamak üzere, kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıldır.

Program, en çok altı yarıyılda tamamlanır.

Soru 24: Tezli yüksek lisans programlarında tez danışmanı değiştirmek mümkün mü?

Cevap: Danışmanın çekilme isteği veya öğrencinin danışman değişikliğine ilişkin gerekçeli talebi üzerine, enstitü yönetim kurulunca yeni danışman atanır.

Soru 25: Tezli yüksek lisans programı öğrencisiyim. Derslerimi bitirdim. Tez aşamasına geçebilir miyim?

Cevap: Tezli yüksek lisans programı öğrencisinin tez aşamasına geçebilmesi için aldığı bütün derslerden başarılı olmak koşuluyla ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2,00 olması, seminer dersi dâhil en az 60 AKTS kredilik dersi başarması gerekir.

Soru 26: Yüksek Lisans tez dönemine nasıl geçeceğim?
Cevap: Ders dönemini tamamlayan bir öğrenci otomatik olarak tez dönemine geçiş yapamaz. Tez dönemine geçebilmek için ders dönemini tamamlayan bir öğrencinin ders dönemini tamamladığı dönemi izleyen dönemin ders ekleme/bırakma tarihinin bitimine kadar enstitümüze yönergemizde belirtilen kurallara uyarak tez önerisini sunması gerekmektedir. Enstitü anabilim dalı kurul kararı ile ilgili enstitüye iletilen tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

Tez önerisi kabul edilen öğrenci, en geç 1 (bir) ay içinde tez otomasyon sistemine üye girişi yaparak tez veri giriş formunu doldurmak zorundadır.

Soru 27: Yüksek lisans tezinin sonuçlanması için ne yapmak gerekir?

Cevap: Yüksek lisans tezinin sonuçlanması için öğrencinin;

1-     Tezi, tez yazım kılavuzuna uygun bir şekilde yazarak danışmanına sunması,

2-     Tezi, savunulabilir olduğuna ilişkin danışman görüşüyle birlikte enstitüye teslim etmesi,

3-     Tezi, jüri önünde savunarak başarılı bulunması gerekir.

Soru 28: Bir dersten başarısız oldum. Aynı dersi tekrar alacak mıyım?

Cevap: Öğrenci, başarısız olduğu dersi tekrarlamak zorundadır.

Öğrenci, başarısız olduğu dersin açılmaması veya programdan kaldırılması halinde, danışmanın önerisi, EABD/EASD başkanlığının teklifi ve enstitü müdürlüğüne bildirmek koşulu ile ilgili dersin yerine uzmanlık alan dersi hariç başka bir ders alabilir. (Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesi Madde:11)

Soru 29: Daha önceden almış olduğum dersleri saydırmak istiyorum. Kaç ders saydırabilirim veya muaf olabilirim?

Cevap: Bir lisansüstü programa kayıt hakkı kazanan veya yatay geçişle gelen öğrencilerin eğitim öğretim süresi boyunca bir kereye mahsus olmak üzere, eğitim-öğretim yarıyıllarının ilk iki haftası içinde ilgili EABD/EASD başkanlığına ders saydırma ve muafiyet için dilekçeyle başvurmaları gerekir. Öğrencilerin sonraki haftalarda yapacakları ders saydırma ve muafiyet talepleri kabul edilmez.

b) Daha önce lisansüstü öğrenci statüsünde ders almış ve kaydı silinen öğrenci, geçme notu 4’lük not sistemi üzerinden yüksek lisansta her bir ders için en az 2.0 ve doktora/sanatta yeterlik için en az 2.5 olan en fazla beş dersi (seminer dersi ve uzmanlık alan dersi hariç) ilgili enstitünün akademik takviminde belirtilen tarihlerde, kabul edildiği lisansüstü programda alması gerekli olan derslerin kredileri ve içeriklerinin uygun bulunması koşuluyla öğrencinin başvurusu, öğrencinin danışmanının görüşü, EABD/EASD kurulunun teklifi ve EYK kararı ile saydırabilir.

c) Öğrenci bir yarıyılda, muafiyet/intibak işlemleri hariç olmak üzere, en fazla 42 AKTS kredilik ders seçebilir.

ç) Bir lisans veya lisansüstü programından mezun olan öğrencinin aldığı dersler (pedagojik formasyon ve bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren dersler hariç) kayıtlı olduğu yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı için saydırılamaz. Pedagojik formasyon ve bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren dersleri daha önce almış ve başarılı olmuş öğrenciler derslerin kredileri ve içeriklerinin uygun bulunması koşuluyla başvuruda bulunmaları halinde danışman teklifi, EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile muaf sayılabilir. İlgili ders transkriptte muaf olarak gösterilir, kredi yüküne sayılmaz ve ağırlıklı genel not ortalaması hesabına katılmaz.

d) Bir lisans veya lisansüstü programından mezun olan öğrencinin aldığı dersler kayıtlı olduğu yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programında tekrar alınamaz.

e) Öğrencinin daha önce katılmış olduğu lisansüstü eğitim programından ders saydırma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları EABD/EASD teklifi ve EYK kararı ile belirlenir. (Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesi Madde:10)

Soru 30: Kaydımı dondurmak istiyorum. Ne yapmalıyım? Kayıt dondurma şartları nelerdir?

Cevap: Enstitümüz internet sayfasında bulunan “Kayıt Dondurma İstek Formu”nu kaydınızı dondurmak istediğiniz dönemin dördüncü haftasının sonuna kadar kayıt dondurma gerekçesine ait belgelerle birlikte kayıtlı olduğunuz Anasanat Dalı Başkanlığına teslim etmeniz gerekir. İlgili Anasanat Dalı formu belgelerle birlikte resmi yazı ile enstitüye gönderir. Nihai karar Enstitü Yönetim Kurulu tarafından verilir.

Kayıt dondurma şartları aşağıdaki gibidir;

(1) Lisansüstü öğrencinin hastalığı ve/veya doğum yapması durumunda, sağlık durumunun uygun olmadığını en az dört haftalık sağlık raporu ile belgeleyen öğrencinin sağlık raporunun süresine bağlı olarak EYK kararı ile kayıtları dondurulur. Öğrenci, raporun başlama tarihinden itibaren, en geç yedi iş günü içinde durumunu açıklayan dilekçe ve belgelerini enstitü müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Bu süre içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmez.

(2) Askerlik görevini yapmak üzere işlem yaptırdığını belgeleyen ve bunu yazılı olarak enstitüye bildiren öğrenciye, askerlik süresine karşılık gelen yarıyıllarda, EYK kararı ile kayıt dondurma hakkı verilir.

(3) Eğitim ve öğretim için yurt dışında bulunma, birinci dereceden yakınının hastalığı, refakat, doğal afet, öğrenci olduktan sonraki tutukluluk ve mahkûmiyet halleri ve EYK’nın uygun göreceği öğrenimini engelleyen haklı ve geçerli nedenlerden dolayı eğitimine devam edemeyen öğrencilere, bu durumlarını belgelemek koşuluyla EYK kararıyla kayıt dondurma hakkı verilir.

(4) Kayıt dondurma süresi en çok iki yarıyıldır ve eğitim süresinden sayılmaz. (Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesi Madde:12)

Soru 31: Kaydımı sildirmek istiyorum. Kayıt sildirme şartları nelerdir?

Cevap: Öğrencinin, kendi isteği ile kaydını sildirmek istediğini yazılı ve/veya çevrimiçi olarak beyan etmesi, yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması, eğitim öğretim sürecinde başarısız olması veya azami süreler içerisinde programı tamamlayamaması durumunda, EYK kararıyla kaydı silinir. Ödemiş olduğu katkı payı ve öğrenim ücretleri iade edilmez.(Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesi Madde:13)

Soru 32: Başka Üniversiteden kaç ders alabilirim?
Cevap: Eğitim Bilimleri Enstitüsünden alınacak Pedagojik Formasyon dersleri hariç, öğrenci alacağı derslerin en fazla ikisini enstitü anabilim dalı başkan liginin önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile diğer enstitü / yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçebilir. (Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesi Madde:10)

Soru 33: Enstitünüzden mezun olan öğrencilerin tez özetlerine nasıl ulaşabilirim?

Cevap: Enstitümüz tezlerine Ulusal Tez Merkezi'nden ulaşılabilir.

Soru 34: Pedagojik Formasyon derslerini almak zorunda mıyım?

Cevap: Doktora/Sanatta yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler tarafından alınabilecek ‘Gelişim ve Öğrenme’ ile ‘Öğretimde Planlama ve Değerlendirme’ derslerinin verilmesinde Eğitim Bilimleri Enstitüsü sorumludur. ‘Gelişim ve Öğrenme’ ile ‘Öğretimde Planlama ve Değerlendirme’ dersleri Tezli Yüksek Lisans programlarında seçmeli, Doktora/Sanatta Yeterlik programlarında ise tez döneminde alınması zorunludur.

Soru 35: Pedagojik Formasyon ve bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içerin dersler için muafiyet yapılabilir mi?

Cevap: Bir lisans veya lisansüstü programından mezun olan öğrencinin aldığı dersler (pedagojik formasyon ve bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren dersler hariç) kayıtlı olduğu yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı için saydırılamaz. Pedagojik formasyon ve bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren dersleri daha önce almış ve başarılı olmuş öğrenciler derslerin kredileri ve içeriklerinin uygun bulunması koşuluyla başvuruda bulunmaları halinde danışman teklifi, EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile muaf sayılabilir. İlgili ders transkriptte muaf olarak gösterilir, kredi yüküne sayılmaz ve ağırlıklı genel not ortalaması hesabına katılmaz.

Soru 36: Süleyman Demirel Üniversitesi akademik personeli iken kurum değişikliği yaparak farklı bir kurumda göreve başladım. Danışmanlığımda bulunan öğrencilerle danışmanlık görevimi sürdürebilir miyim?

Cevap: Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönergesinin 16'ncı maddesinin 10'uncu fıkrası ve 26'ncı maddesinin 1'inci fıkrasının "b" bendine göre devam eden tez danışmanlığı süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

Soru 37: Kurum değişikliği yaptım ve önceki kurumumda iken tez aşamasındaki öğrencilerimin danışmanlıklarını sürdürmekteyim. Danışmanlık ücreti alabilir miyim?

Cevap: Kurum değişikliği yapan akademik personel tez aşamasındaki öğrencilerinin danışmanlıklarını sürdürebilir ancak ek ders ücreti alabilmesi görevlendirmeye bağlıdır. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 40/d maddesine göre görevlendirme yapılması durumunda ve Enstitü tarafından istenecek belgelerin ıslak imzalı olarak Enstitüye verilmesi durumunda ek ders ücreti alınabilir. Bunun için öncelikle ilgili öğretim üyesinin yine ilgili Anasanat Dalı Başkanlığı ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

Soru 38: Kendi isteğimle kaydımı sildirmek veya mezuniyet için ilişik kesme işlemleri için ne yapmalıyım?
Cevap: SDUNet platformunda “Kişisel İşlemler” “İlişik Kesme İşlemleri” kısmından yönergeleri takip ederek başvurunuzu yapabilirsiniz.

İlişik kesme işlem onaylarınız tamamlandığında tekrar onay vermek zorundasınız.