Tez Aşamasında Olan Öğrenciler İçin Ek Süre Talebi Hk.

10.06.2020 Tarih ve 31151 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 20.04.2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 35 inci maddesine eklenen fıkrada “Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.” hükmü yer almaktadır. İlgili hüküm gereğince tez aşamasında olup ek süre talebinde bulunmak isteyen öğrencilerimizin Ek Süre Talep Formu ile 04.09.2020 tarihine kadar Enstitümüze başvurmaları halinde talepleri değerlendirmeye alınacaktır.

Yayın Tarihi: 07/08/2020
Okunma Sayısı: 834