Kanunlar - Yönetmelikler - Yönergeler

Süleyman Demirel Üniversitesi Ödül Yönergesi

Enstitüler Danışma Kurulu Usul ve Esasları

Süleyman Demirel Üniversitesi Disiplinlerarası Anabilim/Anasanat Dalının Kurulması İle Disiplinlerarası Lisansüstü Programlarının Açılmasına Ve Yürütülmesine İlişkin Yönerge

Süleyman Demirel Üniversitesi Anabilim/Anasanat Dalı/Bölüm/Program Açma, Gözden Geçirme Ve Güncellemeye İlişkin İlke Ve Esaslar

Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesi

Yükseköğretim Kurulu Lisansütü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler (21.01.2015)

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği

Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği

Yükseköğretim Personel Kanunu

Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik

Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik 

Engelli Bireylere Yönelik Sınav Uygulamalarında Ve Engelli Kontenjanında Aranacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelik