Zorunlu Formasyon Dersleri

Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönergesi'nin 10 uncu maddesinin (c) bendine göre (Doktora/Sanatta yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler tarafından alınabilecek ‘Gelişim ve Öğrenme’ ile ‘Öğretimde Planlama ve Değerlendirme’ derslerinin verilmesinde Eğitim Bilimleri Enstitüsü sorumludur. ‘Gelişim ve Öğrenme’ ile ‘Öğretimde Planlama ve Değerlendirme’ dersleri Tezli Yüksek Lisans programlarında seçmeli, Doktora programlarında ise tez döneminde alınması zorunludur.) tez aşamasında olan Sanatta Yeterlik Programı öğrencilerinin mezun olabilmeleri için zorunlu olan formasyon derslerini almaları gerekmektedir. Formasyon dersleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nden seçilecektir.

Daha önceden formasyon derslerini almış olan Sanatta Yeterlik Programı öğrencilerimiz muafiyet konusunda bilgi almak için Enstitümüz Öğrenci İşleri Bürosunu arayabilirler.

Yayın Tarihi: 07/10/2021
Okunma Sayısı: 643