Yeni Basılan DİPLOMALAR

Enstitümüz yükseklisans programlarından 15.09.2018 tarihinden önce mezun olan öğrencilerimiz ile sanatta yeterlik programından 15.12.2018 tarihinden önce mezun olan öğrencilerimizin diplomaları basılmıştır. Diplomalarını almak isteyen öğrencilerimizin geçici mezuniyet belgelerinin aslı ile Enstitümüze başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Yayın Tarihi: 12/03/2019
Okunma Sayısı: 1307