Uzaktan Öğretim Süreci İle İlgili Öğrencilere Yönelik Bilgilendirme - Kayıt Dondurmalar (Güncel)

YÖK’ten Üniversite Öğrencileri İçin Erteleme ve Kayıt Dondurma Hakkı (01.04.2020)

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) alınan yeni karar doğrultusunda; Covid-19 nedeniyle önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilerin talep etmeleri halinde 2019- 2020 Akademik Yılı Bahar Döneminde kayıtlarını dondurabilmesine imkan sağlandı.

Yükseköğretim Kurulu; Covid-19’un bahar dönemi eğitimi başladıktan sonra ortaya çıkması nedeniyle ders ekle-sil işlemlerinin sona ermesi, dönem sırasında bazı öğrencilerin bulundukları yerlerde internet erişimi, bilgisayar temini vb. olanakları sağlamakta zorlanma ihtimali ile uzaktan öğretime devam etme imkanlarının olmadığını göz önünde bulundurarak bazı yeni kararlar aldı.

Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında COVID-19 küresel salgını dolayısıyla alınan kararlar şu şekilde:

1. Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmayacak.

2. Bununla birlikte lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrencilerin;

a) Tezlerinin konu, nitelik ve mahiyetlerinin müsait olması, ayrıca tezlerine uzaktan öğretimle devam etme imkanı bulunması durumunda tez döneminde öğretimlerine devam edebilmeleri ile kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacağı hususlarında ilgili tez danışmanın görüşü alınması kaydıyla üniversite yönetim kurulunca değerlendirilerek karar verilecek.

b) Bu süreçte tez döneminde olup azami süresi biten öğrenciler için eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilecek.

c) Tez teslim, savunma ve yeterlik sınav tarihlerinin belirlenmesinde küresel salgının etki süreci ve öğrencinin şartlarının dikkate alınmasına, tez savunma ve yeterlik sınavlarının "denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve muhakkak kayıt altına alınması şartıyla" dijital imkanlar ile yapılabileceğine,bununla birlikte bu konuda erteleme ve kayıt dondurma imkanından da yararlanılabilecek.

3. Bu kararlar, 2019-2020 eğitim öğretim yılı Bahar dönemi ile sınırlı olacak.

 

Yayın Tarihi: 02/04/2020
Okunma Sayısı: 708