Ailesi veya Kendisi Deprem Bölgesinde İkamet Eden Öğrencilerin Katkı Payı/Öğrenim Ücreti İadesi ve Ders Kayıt İşlemleri

03.03.2023 tarih ve 32121 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Yükseköğretim Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin 129 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında,

1. 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı bahar dönemi ile sınırlı olarak;

a. Ailesi veya kendisi olağanüstü hal ilan edilen illerde ikamet eden ve bir Devlet yükseköğretim kurumunda eğitimine devam eden öğrenciler katkı payı ve öğrenim ücreti ödemesinden muaf tutulmuştur.

2. Örgün programlara kayıtlı;

a. Önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim gören birinci öğretim öğrencileri ilgili programın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46/ç maddesindeki süreler içerisinde katkı payı ödemediklerinden, programın süresinde mezun olamayan öğrenciler katkı payı,

b. Önlisans, lisans ve lisansüstü (tezli/tezsiz) eğitim gören ikinci öğretim öğrencileri öğrenim ücreti ödemeyecektir.

Bu kapsamda kendisi veya ailesi olağanüstü hal ilan edilen illerde ikamet eden öğrencilerimizin harç iadelerinin yapılabilmesi için,

Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yaparak iletişim bilgileri kısmına kendilerine ait IBAN bilgilerini 31 Mart 2023 tarihine kadar kaydetmeleri gerekmektedir. Harç İade işlemleri öğrencilerimizin bilgilerinin toplanmasını müteakip nisan ayının ortalarında yapılacaktır.

Kendisi veya ailesi olağanüstü hal ilan edilen illerde ikamet edip ders kaydı yapamayan öğrencilerimizin mazeretli ders kaydı için 17 Mart 2023 tarihine kadar kayıtlı oldukları akademik birime e-posta adresi üzerinden dilekçe ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

Dilekçe için tıklayınız

Yayın Tarihi: 08/03/2023
Okunma Sayısı: 347