2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Güzel Sanatlar Enstitüsü Uygulama Esasları

Üniversitemiz Senatosu YÖK’ün küresel salgında yeni normalleşme süreci rehberi ile Sağlık Bakanlığının yeni “korona virüs salgınında eğitim-öğretim süreçleri” yazılarını da dikkate alarak almış olduğu karara uygun olarak, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılı sürecinde Enstitümüzde;

- Lisansüstü teorik ve uygulamalı derslerimiz, öğretim üyelerince yüz yüze veya online olarak belirlenip ilan edilecek usuller çerçevesinde yürütülecektir. Online olarak yapılacak dersler için sorumlu öğretim üyelerimiz dersin işleneceği platformu (Microsoft teams, zoom vb.) ve gerekli link bilgilendirmesini dönem başında öğrencilerimize yapacaklardır.

- Lisansüstü öğrencilerimiz Tez ve Proje çalışmaları kapsamında danışman hocaları ve Anasanat Dalı Başkanlarımızın bilgisi dahilinde atölye sorumluları ile görüşerek pandemi kuralları çerçevesinde laboratuvarları kullanabileceklerdir.

- Bahar döneminde tüm öğrencilerimiz için araştırma laboratuvarları, kütüphane, uygulama alanları, bilgisayar laboratuvarları, atölyeler ve diğer kampüs imkanları pandemi kuralları çerçevesinde kullanıma açık olacaktır.

Yayın Tarihi: 16/02/2021
Okunma Sayısı: 765