Resim ASD

RESİM ANASANAT DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Resim Anasanat Dalı’nda, çağdaş estetik anlayış çerçevesinde bir sanat eğitimi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, öğrencilerin kendi yaratıcı güçlerini ortaya koyma cesaretlerini kazanmaları; insanları ve doğayı seven çevreye saygılı ve belli bir estetik duyarlılığı kazanmış bireyler olarak yetişmeleri; görsel ve zihinsel yeteneklerinin araştırıcı, üretici ve çağdaş düşünceler ile geliştiğini kavrayabilmeleri hedeflenmektedir.

Resim Anasanat Dalı, sanat, bilim, teknoloji ve tasarım gibi birbiriyle etkileşim halinde olan alanları kapsayan bir eğitim ile birlikte öğrencilerine özgür ve yaratıcı anlatım olanakları sunmayı hedefleyerek, bulunduğu çevre ve şehrin sanat alanına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.