Müzik ASD

Müzik ASD yüksek lisans programı 25/12/2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararı dikkate alınarak, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği'nin 4. ve 7.maddeleri ile 3843 sayılı Kanun'un 14. maddesi uyarınca, 23.03.2020 tarihinde açılmış olup 2021 yılının Bahar döneminde öğrenci almaya başlamıştır. Dört öğretim üyesi ile eğitim ve öğretime devam etmektedir.