Grafik Tasarımı ASD

GRAFİK TASARIMI ANASANAT DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesinde yer alan Grafik Tasarım Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programı, akademik bilgi birikimi açısından nitelikli, donanımları yetkin ve çağın gerektirdiği şekilde kullanabilen yaratıcı tasarımcılar ve akademik personel yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Grafik Tasarım Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programının hedefleri, öğrencilerin kuramsal ve uygulamaya dayalı dersler yardımıyla grafik tasarım, tanıtım ve reklam alanlarında uzmanlaşmasını sağlamaktır. Bu program yalnızca Grafik Tasarım mezunlarına değil, farklı disiplinlerden lisans eğitimini tamamlamış ve lisansüstü eğitimde farklı bir vizyon kazanmak isteyen ve Anasanat dalı tarafından belirlenen koşulları sağlayan herkese açıktır. 

Grafik Tasarım Anasanat Dalı, bünyesinde bulunan labaratuvar ve atölyelerle, öğrencilere, tüm  projelerini uygulamalı olarak hayata geçirebilme olanağı sağlamaktadır. Öğrenciler tarafından önerilen nitelikli projeler Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) tarafından da desteklenmektedir. Bu programı başarıyla tamamlayan bireyler, SanattaYeterlik/Doktora programlarına devam etmek üzere akademik düzeyde bir çalışmaya yönlenebileceği gibi, bir reklam ajansında tasarım yönetmenliği, özel ya da resmi kurumlarda tasarım danışmanlığı da yapabilirler.