Geleneksel Türk Sanatları ASD

GELENEKSEL TÜRK SANATLARI ANASANAT DALI YÜKSEKLİSANS PROGRAMI

Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı,  Yüksek Lisans programlarında; Geleneksel Türk Sanatlarımıza bağlı olarak; Tezhip, Minyatür, Hat, Kalemişi, Halı-Kilim, Dokuma, Baskı gibi Tekstil Sanatlarına ilişkin dallarda Yüksek Lisans tez çalışmaları yapılmaktadır.

Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencilerimizin, Geleneksel Türk Sanatları alanında bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlaması hedeflenmiştir. Programda, geliştirme ve yorumlama amacıyla geleneksel sanatlar, sanat ve tasarım ilkeleri çerçevesinde yeni tasarımlar oluşturmak, kültürel ve sanatsal mirası korumak için katkıda bulunma bakış açısıyla eğitim yapması amaçlanmıştır.