Arkeoseramik ASD

ARKEOSERAMİK ANASANAT DALI YÜKSEKLİSANS PROGRAMI

Arkeoseramik Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programı Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesinde 25.05.2001 tarihinde kurulmuş olup 2021-2022 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır.

Arkeoseramik Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programı; Akademik kapsamda teorik ve uygulamalı derslerle oluşan bilgi birikimini çağdaş akılcılıkla bilimsel ve kültürel sanat alanında araştırmacı bireylere aktararak, geçmiş kültürleri günümüze ileten seramiğin zanaat ve sanatını multidisipliner bir anlayışla, projelerle geliştirerek bu bağlamda öğrenci yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Göller Bölgesinin arkeolojik ve kültürel geçmişinin çok zengin olması, bölgenin seramik hammadde verimliliği disiplinlerarası çalışmalara uygun bir alan yaratmaktadır.

Lisansüstü eğitimde Türkiye’de ilk ve tek olmasıyla akademik anlamda farklılık yaratan bu “Tezli Yüksek Lisans Programına”; Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi (Arkeoloji Bölümü, Antropoloji Bölümü’nün Sosyal/Kültürel Antropoloji alanından), Mühendislik Fakültesi (Jeoloji Bölümü) lisans eğitimini tamamlamış olanlar başvurabilirler.