INSTITUTE DEPARTMENT COORDINATORS

INSTITUTE Erasmus Coordinator Asst. Prof. Dr. Deniz ÇELİKER
INSTITUTE Farabi Coordinator Asst. Prof. Dr. Yusuf BİLEN
INSTITUTE Mevlana Coordinator Asst. Prof. Dr. Yusuf BİLEN

 

Major Arts Erasmus Coordinators

Archaeoceramic AM Asst. Prof. Dr. Serap ÜNAL
Traditional Turkish Arts AM  
Graphic Design AM Prof. Dr. Yusuf KEŞ
Painting AM Asst. Prof. Dr. Hatice Nevin GÜVEN
Performing Arts AM Asst. Prof. Dr.  Fatih NALBANTOĞLU
Art and Design AM Asst. Prof. Dr.  İlker ÖZTÜRK
Music AM Asst. Prof. Dr. Yüksel PİRGON

 

Main Art Branches Farabi Coordinators

Archaeoceramic AM Asst. Prof. Dr. Serap ÜNAL
Traditional Turkish Arts AM Asst. Prof. Dr. Mustafa GENÇ
Graphic Design AM Asst. Prof. Dr. Ece ÇALIŞ ZEĞEREK
Painting AM Asst. Prof. Dr. Üyesi Güler BEK ARAT
Performing Arts AM Asst. Prof. Dr. Müşerref Ö. ÇETİNDOĞAN
Art and Design AM Asst. Prof. Dr. Müşerref Ö. ÇETİNDOĞAN

 

Anasanat Dalları Mevlana Koordinatörleri

Archaeoceramic AM Asst. Prof. Dr. Serap ÜNAL
Traditional Turkish Arts AM Asst. Prof. Dr. Yusuf BİLEN
Graphic Design AM Asst. Prof. Dr. Ulvi Erhan EROL
Painting AM Asst. Prof. Dr. Oktay KÖSE
Performing Arts AM Asst. Prof. Dr. Fatih NALBANTOĞLU
Art and Design AM Asst. Prof. Dr. Müşerref Ö. ÇETİNDOĞAN