Vizyon Misyon

Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde bulunan lisansüstü programlar, ülke çapında Güzel Sanatlara ilişkin akademik yapılanmada ve disiplinler arası eğitim modeli ile alanında öncü olmayı amaçlamaktadır.Teknolojinin sürekli gelişim/değişim gösterdiği günümüz toplumlarında bir disiplin olarak sanatın konumunun yeniden belirlenebilirliği gereksinimi ile akademik platformda geleceğe yönelik sürekli güncellenen, bilgi birikimine sahip nitelikli insanların yetiştirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, modern dünyanın getirileri doğrultusunda farklı bilim, sanat ve kültür politikaları ortaya koyarak çizgisini yüksek tutma eğiliminde olan Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’ne bağlı yedi program ile lisansüstü eğitimi verilmektedir.

Enstitü, almış oldukları lisans eğitimiyle yetinmeyen, sahip oldukları bilgi birikimini daha da ileriye götürme anlayışındaki öğrencilere, seçimlik bir çözüm sunmaktadır. Güzel Sanatlar Enstitüsü’ndeki programlar, nitelikli bir akademik yapılanma ve araştırma ile ülkemizin sanat politikasına katkı sağlayabilmeyi amaçlamaktadır.