Misyon Vizyon

Misyon:

Lisansüstü programlar ile sanat, tasarım alanlarında özgün, yaratıcı niteliklere sahip, ülkemizin kültür ve sanatına katkı sağlayacak sanatçı ve akademisyenler yetiştirmektir. Bununla birlikte evrensel düzeyde gerekli olan bilgi birikimini sağlayacak teorik ve pratik uygulamaları içeren nitelikli bir eğitim vermektir.

 

Vizyon:

Geçmişin verileri ile modern dünyanın getirileri doğrultusunda ulusal ve uluslararası alanda farklı bilim, sanat ve kültür yaklaşımları ortaya koymaktır.