Sahne Sanatları ASD

SAHNE SANATLARI ANASANAT DALI YÜKSEKLİSANS PROGRAMI

Sahne Sanatları Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programı, teorik ve uygulamalı derslerin desteği ile akademik bilgi birikimi doğrultusunda nitelikli öğrenci yetiştirmeyi amaçlar. Öğrencilerin yaratıcılıklarının gelişimine olanak sağlayan bu programla, gerek uygulamaya yönelik çalışmalar yürütmek, gerekse kurumsal tabanlı proje yaparak uzmanlık ve deneyim kazanmak mümkün olacaktır. Dolayısıyla programdan mezun olanlar profesyonel hayatlarında akademik kariyere yönelmek için olanak bulacaktır.

Sahne Sanatları Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programına, Güzel Sanatlar Fakültelerinin Sahne Sanatları Bölümü, Oyunculuk, Dramatik Yazarlık, Sahne Tasarımı Anasanat Dalı ile Devlet Konservatuvarı, Tiyatro Bölümü mezunları başvurabilir.